lid worden van natuurwandelaars vzw

Iedereen die meent te beantwoorden aan de doelstellingen van de vereniging, kan zich kandidaat stellen om lid te worden

Alle informatie hierover vind je onderaan op deze pagina bij "AANVRAAG OM LID TE WORDEN"

 

Voorwaarden om lid te worden van de vereniging en lid te blijven

Kandidaat-leden verklaren zich door lid te worden akkoord met de volgende voorwaarden.

 • Deel te nemen aan minimum drie wandeltochten per jaar
 • Zich te abonneren op de nieuwsbrief van De Wandelkrant
 • Een jaarlijks lidgeld te betalen

 

Lid worden van Wandelgroep Natuurwandelaars vzw kost €15 per jaar.

Je ontvangt een officiële lidkaart van Wandelsport Vlaanderen plus een attest waarmee je dit lidgeld integraal terugtrekt van je mutualiteit. Als lid geniet je hiermee van allerlei verzekeringen, zoals een bijkomende verzekering voor lichamelijke ongevallen  (binnen- & buitenland, ook tijdens privéwandelingen), rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid. Je krijgt kortingen bij door verenigingen van Wandelsport Vlaanderen georganiseerde wandelingen.

je ontvangt 4 x per jaar WANDEL.BE magazine, het tijdschrift van Wandelsport Vlaanderen over wandelen, gezondheid en natuur.

De leden ontvangen, naast hun lidkaart, ook een voordeelkaart die recht geeft op 20% korting op wandelsport artikelen bij TopSport Lebbeke (Dendermonde vanaf september 2023)

Voordelen van het lidmaatschap en rechten van de leden

 • Gratis deelname aan de door de vereniging georganiseerde wandeltochten (niet-leden betalen 3 Euro). Hiervan kan afgeweken worden als er aan een bepaalde wandeling bijzondere kosten verbonden zijn of in het geval het om een gezamenlijke verplaatsing met het openbaar vervoer of een privé busmaatschappij gaat.

 • Indien het aantal deelnemers bij een wandeling beperkt is (omwille van beperkingen opgelegd door de gids en/of door beperkingen bij een bezoek onderweg), hebben leden altijd voorrang op niet-leden.

 • De leden ontvangen een tweemaandelijkse online nieuwsbrief.

 • De leden worden uitgenodigd tot en hebben stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging

Einde van het lidmaatschap

 • Vrije uittreding van het lid zelf door kennisgeving aan het bestuur van de vereniging.
 • Het niet langer betalen van het lidgeld.
 • Het niet voldaan hebben aan de hierboven opgelegde voorwaarden om lid te blijven. Hiervan kan afgeweken worden in gevallen van heirkracht, zoals de tijdelijke onmogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten omwille van een medisch probleem.
 • Uitsluiting op basis van een bijzonder besluit van de algemene vergadering.
 • Het niet naleven van de voorwaarden vermeld in artikel 10 van de statuten.
 • Overlijden

AANVRAAG OM LID TE WORDEN

Iedereen die interesse heeft en die meent te beantwoorden aan de doelstellingen en te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de vereniging, kan zich per Email of schriftelijk kandidaat stellen om lid te worden.

Dit met vermelding van naam en voornaam, woon- en email-adres, geboorteplaats en -datum. En eventueel telefoonnummer.

Per Email kan dit via info@natuurwandelaars.eu

Schriftelijk kan dit op het volgende adres: Natuurwandelaars VZW - p/a Koning Albertstraat 48 - 1785 Merchtem.

Zodra het kandidaat-lid een bevestiging ontvangt, kan hij/zij het lidgeld van €15 overschrijven naar rekening BE16 7310 5027 5374

 

Het bestuur van de vereniging houdt zich - overeenkomstig de statuten -  het recht voor kandidaat-leden te aanvaarden of te weigeren.