Statuten Natuurwandelaars v.z.w.

Je vindt het document hier:  Statuten Natuurwandelaars VZW 2.1.2021.pdf

Natuurwandelaars VZW is opgericht op 2 januari 2021 en heeft rechtspersoonlijkheid sinds 6 januari 2021

Ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0760.931.643

De statuten van de VZW zijn gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staasblad op 11/01/2021 met het verwijzingsnummer 301937

Link naar de publicatie: www.afibelbvba.be/Staatsblad.html 

Intern reglement

Het Intern Reglement regelt wat niet bepaald is in de statuten van de vereniging. Het verwoordt de toepassing van de beginselen inzake goed beheer en zorgt voor een evenwichtige, ondubbelzinnige en transparante verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de vereniging. Het specificeert de voorwaarden om lid te worden en te blijven van de vereniging.

 

 

Je vindt het reglement hiernaast

Intern Reglement.2024
PDF – 238,2 KB 14 downloads

Organigram

Voorzitter: Gilbert Roels

Secretaris: Jan Lemmens

Financieel beheerder: Eric Willocx

Gediplomeerde trainers (Sport Vlaanderen): Marc Vermeir & Nathalie Houfflijn

Natuurgids (in opleiding): Ria Van Calster

Verzekering

De bestuurders van Natuurwandelaars VZW kunnen niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke ongevallen die deelnemers aan geleide wandelingen eventueel mochten overkomen. De vereniging beschikt hiervoor over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en rechtsbijstand (RB).

De leden van wandelgroep 7403 Natuurwandelaars vzw genieten via Wandelsport Vlaanderen van een aanvullende verzekering voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

De vereniging beschikt eveneens over een verzekering voor zijn vrijwillige medewerkers, afgesloten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk, met als erkenningsnummer GVV58564453

Privacy wetgeving

Je vindt het document hier: privacy wetgeving.

 

Natuurwandelaars vzw - Koning Albertstraat 48 - 1785 Merchtemwww.natuurwandelaars.eu

Wandelgroep 7403 van Wandelsport Vlaanderen vzw

Ondernemingsnummer 0760.931.643 

Contactmails:  natuurwandelaars@telenet.be - info@natuurwandelaars.eu

Telefoonnummers (enkel indien dringend) 0486-408884 (Gilbert Roels) - 0478-881546 (Eric Willocx)

Bankrelatie: KBC BE16 7310 5027 5374